Category5.TV Community Forum

Full Version: Raspberry Pi 4 with Pi-hole
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ahoj všichni,
Mám otázku. Je možné mít dvě instalace? Mám Pi-díru a chci k tomu přidat monitorování sítě. Je možné, aby tyto dvě aplikace běžely společně?