Category5.TV Community Forum
Raspberry Pi 4 with Pi-hole - Printable Version

+- Category5.TV Community Forum (https://forum.category5.tv)
+-- Forum: NEMS - Nagios Enterprise Monitoring Server (https://forum.category5.tv/forum-8.html)
+--- Forum: Help and Support (https://forum.category5.tv/forum-9.html)
+--- Thread: Raspberry Pi 4 with Pi-hole (/thread-703.html)Raspberry Pi 4 with Pi-hole - Tonic - 04-02-2020

Ahoj všichni,
Mám otázku. Je možné mít dvě instalace? Mám Pi-díru a chci k tomu přidat monitorování sítě. Je možné, aby tyto dvě aplikace běžely společně?